Benyújtandó dokumentumok
 
Hiteligénylő részéről Kezes részéről Megjegyzés
Hitelkérelmi adatlap I. teljeskörűen kitöltve, eredetiben, cégszerűen aláírva   Kezesként az adós cég tulajdonosát mint természetes személyt kell megjelölni, illetve a kezességet vállaló egyéb jogi személyt
Hitelkérelmi adatlap II. teljeskörűen kitöltve, eredetiben, cégszerűen aláírva   Kezesként az adós cég tulajdonosát mint természetes személyt kell megjelölni, illetve a kezességet vállaló egyéb jogi személyt
NYILATKOZAT
Az Új Széchenyi Hitel Programokban való részvételhez eredetiben, cégszerűen aláírva
   
Nyilatkozat az igénybe vett de minimis támogatásokról eredetiben, cégszerűen aláírva    
Offshore nyilatkozat eredetiben, cégszerűen aláírva    
Társasági szerződés / Alapító okirat másolata Társasági szerződés / Alapító okirat másolata A másolat minden oldalát kérjük szignálni
Aláírási címpéldány / aláírási minta Aláírási címpéldány / aláírási minta Eredetiben
Tárolt cégkivonat Tárolt cégkivonat Szerződéshez friss hiteles cégkivonatot kérünk
A hitelszerződést aláíró személy személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolata A kezességet vállaló személy és/vagy cég vezetőjének személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolata A másolatokat kérjük aláírni
Minden, a cégkivonatban szereplő bankszámláról: bankszámlaszerződés másolata Minden, a cégkivonatban szereplő bankszámláról: bankszámlaszerződés másolata A másolat minden oldalát kérjük szignálni
A fenti bankszámlák utolsó hat havi kivonatai A fenti bankszámlák utolsó hat havi kivonatai Új alapítású cégnél az alapítástól kezdődő időszakra
NAV adófolyószámla NAV adófolyószámla 72 órán belüli (Ügyfélkapun keresztül lekérhető)
NAV együttes, nemleges adóigazolás NAV együttes, nemleges adóigazolás Szerződéskor nem lehet 30 napnál régebbi
Székhely szerinti önkormányzat által kiállított nemleges adóigazolás (IPA) Székhely szerinti önkormányzat által kiállított nemleges adóigazolás (IPA) Szerződéskor nem lehet 30 napnál régebbi (Tárgyévben alapított cégnél nem értelmezhető)
Az utolsó két lezárt  év mérleg és eredmény kimutatása, főkönyvi kivonata Az utolsó két lezárt  év mérleg és eredmény kimutatása, főkönyvi kivonata Eredeti aláírással, minden oldalán szignálva
Tárgyévi főkönyvi kivonat január 1-jétől utolsó lezárt hónapig Tárgyévi főkönyvi kivonat január 1-jétől utolsó lezárt hónapig  
Az üzleti tervhez kapcsolódó egyéb szerződések (feltételesen)
Adásvételi szerződés   Tartalmaznia kell az ellenőrző hatóság által elvárt tartalmi követelményeket 
Bérleti szerződés   Eredetiben
Szállítói / megrendelői szerződés   Eredetiben
Kivitelezői szerződés   Eredetiben
Alvállalkozói szerződés   Eredetiben
Egyéb dokumentumok
Értékbecslés a fedezetként felajánlott ingatlanokról   Eredetiben